mandag 28. mars 2011

Bokelskere.no og Litteratursiden.dk

Litteratursiden.dk er ei dansk nettside eid og lagd av bibliotek i Danmark (kåret til Årets bibliotek i 2009). Bokelskere.no er ei norsk nettside som to privatpersoner (André Nesse og Tore Renberg) har tatt initiativ til og som nå har tusenvis av brukere. En av dem er meg!

Begge sidene har muligheter for bokanbefalinger og "bokhyller" der brukerne fører opp bøker de har lest (eller - i bokelskerne.no: også de en VIL lese). Du har også muligheter for å bli "venner" med andre lesere og lage ulike lister. Sidene har kobling til både bibliotek og nettbokhandlere.

Det er likevel en veldig viktig forskjell mellom de to sidene som virker inn på både utseende og innhold. Bokelskere er brukerstyrt; det er leserne selv som lager alt innhold, kommenterer, skriver sitater, lager lister og så videre. Vi er aktive!
Litteratursiden har redaktører som er bibliotekarer, og de står ansvarlige for mye av innholdet. De har en grei måte å vise forskjellen mellom brukerstoff og redaktørstoff på; et tegn med to forskjellige farger. Redaktørene lager egne anmeldelser, de lager lister, og de sjekker alt som blir skrevet.

Det kan være fordeler og ulemper ved begge deler.

Bokelskere har en lav terskel; det eneste du trenger å gjøre for å være med er å være glad i bøker. Du trenger ikke kunne skrive godt, siden er for en stor del grafisk, og du kan "like" og sette terningkast. Den er enkel å bruke. Du kan til og med koble til Facebook.
Litteratursiden vil (tenker jeg) kunne stoppe en del lesere fra å lage seg en konto og skape innhold. Du vet at det er fagfolk der som følger med på hva du skriver. I tillegg er sida ikke veldig kreativ; den er (som bibliotekarene?) nøytral og saklig.

Bokelskere er en blanding av personlig og offentlig. Du bygger opp din egen bokhylle og sorterer den som du vil, men du får også lett kontakt med andre som har samme smak som du og kan kommunisere med dem. Litteratursiden er først og fremst utovervendt (har ikke helt oversikten her, fordi jeg ikke har konto); brukerne får og gir anbefalinger.

Én ting er ekstra bra med Litteratursiden: en bibliotekar kan litt om hvordan en systematiserer informasjon. Hvordan en setter emneord og fører ting (for eksempel bøker) inn i kategorier. Og det kan virke firkanta og kaldt, men det har også en funksjon.
I Bokelskere fins det mange emneord som ikke egentlig er emneord, se denne lista: http://bokelskere.no/emneord/. Hva med for eksempel "arbeid med biografi"? Eller "elendig bok!"?
Det er fordi folk har uendelig mange syn på hva gode emneord er, og også hvordan de skal skrives.
Bibliotekverdenen har på sin side egne lister med emneord som det er lurt å bruke. Det skaper forutsigbarhet og gjør at en får færre, men bedre treff ved søk på emneord.

Også listene på Litteratursiden er av en helt annen type enn på Bokelskere: http://www.litteratursiden.dk/lister . For eksempel har du "Afrikanske forfattere" og "Agenter og spioner" (redaksjonslister), eller "100 fantastiske ungdomsbøker" (brukerlagd liste). Denne siden er en skatt, alfabetisk emneoversikt: http://www.litteratursiden.dk/lister/aa-alfabetisk-oversigt
De har også "Noget der ligner"-lister, veldig bra for de som har lest ei bok og vil ha ... ja, ei som ligner! (Mer personlige "vil lese"-lister står under fanen "Brugernes egne lister").

På Bokelskere legger brukere også ut sine personlige "vil lese"-lister eller "spyr av-lister", men disse kommer innimellom mer saklige emnelister og samarbeidslister som "lesernes 100 beste romaner". De ulike typene lister er ikke systematisert i kategorier så vidt jeg kan se, en må søke på emne for lista. Dette gjør meg med min bibliotekarhjerne litt frustrert.
"Spyr av-lister" og lignende vil sannsynligvis være mest interessant for leseren selv og bokelskervenner.
Men så er det mange som liker å lese ulike typer bøker. Er det da viktig å vite hvilke romaner som har handling fra Afrika, for eksempel?

Som sagt, det er fordeler og ulemper med begge nettsidene.
Hva vil være mest viktig for deg, og hvorfor? Faglig kvalitet, oversikt og system eller venneanbefalinger og personlig tilpasning?

Ingen kommentarer: