mandag 29. mars 2010

Et 19 år gammelt idéhefte

Jeg har lest i et idéhefte for skolebibliotek i Sør-Trøndelag. Det er snart 20 år gammelt (skrevet da jeg gikk på ungdomsskolen). En liten smakebit:

Lærere mener i dag å kunne påvise at stadig flere elever har mangelfull evne til å uttrykke seg både i tale og skrift, og det snakkes om funksjonell analfabetisme. De har gjennomsnittlig dårligere leseferdighet, et dårligere utviklet begrepsapparat og dårligere skriveferdighet enn sine jevnaldringer for bare ti år siden. I tillegg sliter mange med store konsentrasjonsvansker.
Noen av årsakene til denne trenden ligger klart i dagen. En del elever er storkonsumenter av elektronmedia - de er blitt passive, bevisstløse tilskuere, og billedmedia er i mindre grad i stand til å stimulere fantasi og følelsesliv - de krever mindre bearbeiding (...) Datateknologien er på rask fremmarsj, og vi må sørge for at menneskene styrer teknologien og at ikke datateknologien styrer menneskene. For å greie det er det nødvendig at vi utstyrer barna våre med et språk. (...)
Det hevdes at leselysten blant barn er synkende, men Mette Newth mener å ha belegg for at barn kan bli storkonsumenter av litteratur dersom de har et godt bibliotektilbud (...) hun mener at årsaken til mindre leselyst ligger i det enkle faktum at boka formidles dårlig.

AMEN!
Skribentene skriver varmt for bruk av barnelitteratur i undervisninga, og for høytlesning. Og ikke minst for skolebiblioteket:)
Her er deres påstand:

En kan gjøre praktisk talt alle elever til flittige og engasjerte boklesere dersom:
- skolene får et fyldig bokutvalg
- lærerne skaffer seg grundig informasjon om bøker
- skolene får mye mer tid til lesing
- samarbeidet mellom skole og foreldre og biblioteket forbedres radikalt
- alle samarbeidspartnere blir overbevist om at fri lesing er viktig for elevenes personlighetsutvikling


Bortsett fra begrepet "elektronmedia" er det meste her fremdeles aktuelt, syns jeg!  

1 kommentar:

Mari sa...

Men har skolebibliotekene blitt bygget ut, lærerne mer opptatt av ny litteratur og samarbeidet mellom skole og folkebibliotek blitt forbedret? Neida.

Det er håpløst og vi gir oss ikke! :-)