fredag 13. juni 2014

Nostalgi på biblioteket

I går 
stod jeg stod foran dikthylla 
i ungdomsavdelinga. 
Det var tid for å finne et dikt 
å lese for tiendeklassingene. 
De skulle få lånekortene sine, 
som hadde stått her på biblioteket lenge, 
til odel og eie. 

Jeg skulle bort til ungdomsskolen neste dag. 
Det pleide å bli en sterk opplevelse for meg. 
Det å vite at disse jentene og guttene
 som jeg hadde fått fulgt på avstand i mange år
- og noen nærmere,
som faste lånere eller kjenninger privat - 
nå skulle ut i livet, så å si...
Jeg hadde holdt bokprat for dem før,
men nå var det siste sjansen
til å si noe til dem som en gruppe. 

Jeg ville finne et dikt jeg ikke hadde lest før. 
Noe som kunne følge dem, kanskje, videre?
Jeg tok ut alle diktbøkene fra hylla, 
la dem i ei bunke
og begynte å bla. 

Så mange dikt!
Så mye å undre seg over, 
le av, 
gråte av. 
(Mer å skrive om senere.)

Men nå:
diktet jeg til slutt
valgte å lese: 


Heikki Grøhn (gjengitt med tillatelse fra forfatteren)

henta fra denne diktsamlinga: 


Duh: ta en sjanse!

Ingen kommentarer: