søndag 19. august 2007

Den mørke materien

Har nettopp blitt ferdig med Philip Pullmans serie "Den mørke materien" (His dark materials) for andre gang. Det var vel 5 år siden sist, og jeg hadde glemt mye.
Dette er en utrolig spennende bokserie. Den griper tak i deg med en gang. Lyra og Will, Roger og John Faa, Serafina og Jorek, Lord Asriel... typer, men likevel folk - med sterke følelser.
Lyra er hovedpersonen, iallfall i den første boka, og hun har et oppdrag. Det vil si, ett oppdrag hun vet om og ett hun slett ikke kjenner til. Hun vil finne faren sin, Lord Asriel, som holder på med et viktig prosjekt. Og hun er skjebnebestemt til å sette en stopper for merkelige og farlige forandringer i universetet.

Kirken er den store skurken i denne bokserien. De vil sette alt inn på å hindre Lyra i å fullføre oppdraget. De vil kvitte seg med Støv, de kornene som en kan se rundt voksne, bevisste mennesker. Bevisstheten om sin egen verdi? Viljen til å gjøre frie valg? Noe sånt. Og i denne kampen bruker Kirken ufine metoder.

Alt blir tegnet hvitt og svart. Beskrivelsen av Kirkens folk tar utgangspunkt i de verste eksemplene vi kjenner fra historien, med heksebrenning og inkvisisjon. Svart og hvitt er vanlig i bøker som har en spesiell baktanke, en politikk. Enten det er kirken, de ikke-kristne, kommunistene, de høyrevridde, de hvite eller de svarte. Her er det tydelig at forfatteren har satt kristendommen i halsen.

Bøkene er godt skrevet. Baktankene tar etter mitt syn for stor plass. Men Pullman vil sikkert fenge lesere også i framtida! For better or for worse.

mandag 13. august 2007

Fins det et liv etter Harry Potter?

Ja, det kan en spørre seg. Fins det et barnebok-liv igjen nå som Rowlings fantastiske serie er avsluttet?
Selvfølgelig! Spørsmålet er om en skal se på gode bøker som allerede er skrevet, men som har kommet i skyggen av Harry, eller på reelle (?) erstatninger.
En av disse erstatningene (hevder de) er serien Septimus Heap fra den amerikanske forfatteren Angie Sage. Hjemmesiden finner du på http://www.septimusheap.com/. Til forveksling kan verdenen i denne bokserien ligne på Rowlings fantasiverden. Se også wikipedia-artikkelen (på engelsk) http://en.wikipedia.org/wiki/Magyk. Hovedpersonen er foreldreløs, skal bli noe stort, og handlingen begynner 10 år etter at han er satt ut til en fostermor. Og så presenterer Sage en verden med spennende steder og magiske vesener med merkelige navn.

Som bibliotekar må jeg bestemme meg for om jeg skal ta imot dette med åpne armer, eller om jeg skal prøve å se på det som allerede fins i hyllene. For der er det mye bra!!