mandag 25. mai 2009

Mine tårer fløt rikelig

Amerikafarerne. De som forlot det som var kjent - ofte magert, men kjent, snudde ryggen til og reiste til et helt nytt liv.
De fikk halvveis løfte om land og brøt det fram med egne never og arbeidslyst.
De hadde en stadig frykt i seg: frykt for kalde vintre og somre, gresshoppesvermer, indianerangrep, barnedød, gressbrann, uår. Frykten for at ikke det de hadde skulle strekke til. At gjelden ville bli større enn de kunne klare.
Likevel satset de. Stod på.
De var virkelig helter.

Glem Terminator og Supermann. Gi meg Ole og Gro Skrattegard.

Mine tårer fløt også på slutten av denne boka, som er skrevet av Oddmund Ljone og basert på virkelige amerikabrev fra midten av 1800-tallet.

Her er den svenske versjonen, bygd på romanene av Vilhelm Moberg.

Ingen kommentarer: