fredag 16. mai 2008

Søstrene Boleyn

Har du hørt om Anne Boleyn? Det hadde jeg, skam å melde, ikke gjort heller før jeg leste Søstrene Boleyn av Philippa Gregory. Anne var Henrik den åttendes andre kone, og hun endte livet sitt med hodet på en blokk. Hvorfor? Derom strides de lærde...
Denne romanen (som blir kalt for veldig fiktiv i Wikipedia-artikkelen)har Annes søster Mary som forteller. Anne blir satt i et dårlig lys utover i boka, mer og mer hensynsløs, vrang og egoistisk. Men var hun egentlig det?

Dette var ei sterk bok, spennende på sin måte! Det som kanskje gjorde størst inntrykk på meg var hvordan de to søstrene ble brukt som brikker i familiens spill ved å bli kongens elskerinner og etter hvert kone (Anne). Onkelen og de andre i familien ønsket høytstående titler, eiendommer og penger, og dermed ble jentenes egne ønsker oversett. Jeg tenker rett og slett på tvangsekteskap. En ekstrem form for det arrangerte ekteskapet som vi kjenner blant annet fra engelske romaner. Var det virkelig så ille i et vestlig land på den tiden?

Uansett, verd å lese altså!

Ingen kommentarer: